Aksoy Yurdi

Fahrlehrerin der Klasse B

Conti Rudi

Fahrlehrer der Klasse A, B

Gohm Helga

Fahr(schul)lehrerin der Klasse (A), B

Grabherr Reinhard

Fahrlehrer der Klasse A, B, (C, D)

Hagen Edi

Fahrlehrer der Klasse A, B

Heufelder Eva

Office Management, Fahrlehrerin Klasse B

Heufelder Rosi

Office Management

Heufelder Rudi

Fahrschulinhaber
Fahrschullehrer der Klasse A, B, BE, C, CE, D, DE, F

Holzer Sonja

Fahrlehrerin der Klasse B

Huchler Karin

Fahrlehrerin der Klasse B

Karitnig Heinz

Fahrlehrer der Klasse A, B

Kaufmann Martin

Fahrlehrer der Klasse B, BE, C, CE, D, DE, F

Krall Bianca

Office Management

Lang Sonja

Fahrlehrerin der Klasse B

Lecher Edgar

Fahrlehrer der Klasse B (Nachtfahrten)

Omeradzic Zineta

Pedrazza Werner

Fahrschullehrer der Klasse (A), B, BE, C, CE

Peter Heinz

Fahrlehrer der Klasse B

Sahler Klaus

Fahrlehrer der Klasse B (Nachtfahrten)

Thurnher Angelika

Office Management

Vogl-Fernheim Michaela

Fahrschullehrerin der Klasse A, B, BE, F

Winder Martin

Fahrlehrer der Klasse A, B